Mediació


El passat divendres 10 de desembre en David Sana, professor i mediador d'una escola de Vilafranca del Penedès, va venir a la nostra facultat a fer-nos una xerrada sobre la mediació.

Va ser una xarrada molt amena, amb una dinàmica que ens convidava a tots a participar per així ensenyar-nos què és la mediació. Va començar amb un power point que resumia tot allò que li agradaba o tenia a veure amb la seva vida i amb això va relacionar els diferents aspectes de la mediació.


Ens va ensenyar que la mediació va lligada a la norma, i que es pot extrapolar a tota la societat, no només a l'àmbit escolar. La finalitat de la mediació és que els conflictes esdevinguin positius per amdues parts, que s'arribi a un acord. A més, és cosa de moltes persones, no només d'una. Sense la colaboració i el treball en equip no es pot dur a terme. Hem de tenir en compte també que hem de ser puntuals.

Els problemes necessiten d'eines per a afrontar-los de manera positiva, no pas amb negativitat. A més, com a mediadors no hem de aconsellar ni jutjar, sinó intentar que es comuniquin, cosa que em va cridar l'atenció, ja que normalment no és el que fem en aquests casos.

En el precés de mediació hem de seguir unes normes tals com respectar els torns de paraula, no insultar i cooperar per a que la mediació tiri endevant. A més, el més important és l'exploració de sentiments, el poder expressar el que sentim sense por, cosa que desde petits se'ns hauria d'ensenyar i no es fa. La mediació ha de ser cara a cara, no pas mitjançant correu electronic o telèfon.

En conclusió, la mediació és la millor manera de resoldre conflictes, però també la més difícil de dur a terme degut a tots els factors que hi entren en joc. Perque també hem de tenir en compte que si un dels implicats no ho vol arreglar, per molt que fem no aconseguirem res. I tot això és el que ens va explicar en David. Una petita part d'una gran feina que es duu a terme a molts centres: la mediació.

Exposicions

Sobre les exposicions dels meus companys del passat divendres, haig de dir que totes em van semblar que estaven molt bé, però hi va haver alguna que es va excedir de temps i que es va fer una mica pesada. Per lo demés, totes van estar bé.
Potser destacaria algunes, com la exposició sobre els contes del món per la manera de combinar blog y pàgina web i un disseny atractiu, o de les activitats de repàs al JClic, així com la de les activitats del Jclic sobre la música i les que tractaven sobre el reciclatge per la organització i el disseny.
En general, tots els meus companys ho van fer molt bé. Per la meva part, potser estava una mica nerviosa i ho vaig dir tot molt ràpid, però estic contenta amb el resultat i amb tot el grup.

Reflexió sobre el bloc.

Personalment, la realització d'aquest bloc m'ha servit per tenir les definicions i explicacions sobre els diferents temes tractats a classe de manera ordenada i clara. Així, quan vulgui utilitzar algun dels recursos que hem estudiat, només haig de venir aquí per tornar a veure què són, per a què serveixen i fins i tot com funcionen.
En quant a la creació del bloc, no em va suposar cap problema, ja que en disposava d'un anteriorment i ja sabia com funcionava. Així que la creació d'aquest tampoc em va resultar de molta més utilitat, ja que coneixia les seves funcions, limitacions i les coses que es poden fer amb ell.
En conclusió, el bloc m'ha servit per ordenar les idees donades a classe i tenir-les a l'abast fàcilment i crec que és important, però no ha suposat cap millora en el coneixement que tenia dels blocs.

BSCW

Què és el BSCW?

És una eina que es troba allotjada en un lloc web, orientada cap al treball colaboratiu. És com un pen-drive en línia, on pots penjar els teus documents i arxius, mantindre debats, compartir informació amb altres usuaris... Sempre i quan aquests tinguin el nom d'usuari i contrasenya. A més, tots els usuaris que tinguin accès a algun espai de treball del BSCW és informat de les accions que s'hi realitzen (si s'esborra un document, es canvia...). L'únic que pot suposar un problema, és el fet de que s'ha de pagar per poder fer servir aquesta eina.


Quina utilitat pot tenir per al perfil professional d'un mestre de primària?

És un bon recurs per a compartir projectes o arxius amb la resta de professorat, en comptes de dependre de CDs, pen-drives, etc. Així que seria de molta utilitat.

Screentoaster, microblogging i marcadors socials

Què és l'screentoaster?
Es tracta d'una aplicació que captura la pantalla i tots els moviments que s'hi fan en ella de manera que és molt útil a l'hora de fer vídeos tutorials. A més, si es disposa d'un micròfon també té l'opció d'enregistrar veu alhora que s'enregistren els moviments per explicar-ho més fàcilment, que no pas afegint la veu més tard.
Aquests vídeos es poden afegir al teu blog, enviar per e-mail... a més, screentoaster és gratuït.

MicrobloggingÉs tracta d'una derivació dels blocs, però amb missatges més curts (d'uns 200 caràcters). El primer i més utilitzat es el twitter. Amb el twitter podem arribar a proposar activitats de síntesis, respondre preguntes dels alumnes... de manera ràpida, senzilla i des de qualsevol lloc amb connexió a internet.

Marcadors socials

Els marcadors socials com del.icio.us són eines amb les quals podem emmagatzemar i ordenar els nostres "favoritos" i enllaços d'internet. Podem compartir aquests enllaços amb altres persones, ficar tags... És una bona manera de tenir els enllaços d'interès ordenats.


Quina utilitat poden tenir per al perfil professional d'un mestre de primària?
En primer lloc, el screentoaster no crec que em sigués molt útil, però potser en un futur l'utilitzaria. No és una eina que vegi molt enfocada cap al meu perfil professional.
El twitter el podria utilitzar per a fer activitats de síntesi o creatives, ja que el poc espai del que es disposa obliga a resumir les idees en poques paraules. Per tant, proposaria activitats com resums o continuar histories mitjançant aquest recurs.
Els marcadors socials són interessants, però no hi veig utilitat per al meu perfil professional.

Videoconferència


Què és una videoconferència?

La videoconferència és un sistema que permet la comunicació en temps real mitjançant imatge i veu entre dos o mes persones que es trobin en punts diferents del món. Només es necessita una càmera web, un micròfon, una connexió a internet i, si escau, un projector. Posem per exemple que un professor no pot assistir a classe perquè està malalt, però decideix fer la classe per videoconferència. El professor seurà a casa seva davant del ordinador i donarà la classe, permitint que els alumnes el vegin i l'escoltin i amb la possibilitat de veure'ls també a ells. A més, estaria recolzat per imatges i altres arxius que també es podrien veure a l'aula on els alumnes estiguessin.

Per fer això, és necessari un programa com l'Adobe Connect, per exemple. Amb ell és possible mantenir una videoconferència amb totes les característiques esmentades anteriorment.


Quina utilitat pot tenir per al perfil professional d'un mestre de primària?


Crec que podria ser útil a nivell de reunions de professorat, o a nivell de fer classes amb videoconferència amb altres nens d'arreu de Catalunya, Espanya o fins i tot el món.

Mass media i projecte EduCAT 1x1


Mass media

Els mitjans de comunicació audiovisuals són sempre presents en la nostra societat. Per això, des de la pàgina d'audiovisuals de l'xtec se'ns presenten moltes formes de utilitzar tot aquest material que ens aporta la televisió, el cinema o qualsevol mitjà audiovisual constantment, per crear projectes i activitats educatives que poden servir-nos.

A més, des d'aquesta pàgina també podem accedir a cursos sobre les TIC i orientacions per a l'educació audiovisual.

La pàgina web de videoseducativos també és interessant, ja que conté un munt de videos que poden ser útils a l'hora de preparar una classe o buscar un video en concret sobre un tema, ja que només conté vídeos educatius.

Què és el projecte EduCAT 1x1?


És tracta d'un projecte que pretén que a les aules hi hagi més PDI, connectivitat wi-fi, ordinadors portàtils per cada alumne, etc. però sobretot se centra en la utilització de llibres en format digital. És a dir, es tracta d'un projecte que pretén extendre la utilització de les noves tecnologies a l'aula.Quina utilitat poden tenir per al perfil professional d'un mestre de primària?

La pàgina web d'audiovisuals, és molt interessant ja que proporciona maneres de veure les coses del dia a dia de manera educativa i didàctica.
En quant al projecte eduCAT 1x1, el veig imprescindible avui en dia, ja que gairebé totes les aules disposen de almenys una part d'aquest projecte. La part dels llibres digitals la trobo bé, ja que els nens no haurien de carregar tant de pes a l'esquena. Seria molt útil.